Moda tasarımı bölümü yayınları

MODA TASARIMI BÖLÜMÜ

 

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

Üreyen M.E., Spinning Performance and Antibacterial Activity of SeaCell®Active/Cotton Blended Rotor Yarns, Fibers and Polymers10(6), p.768-775 (2009)

Üreyen M.E. and Kadoğlu H., Regressional Estimation of Ring Cotton Yarn Properties from HVI Fiber Properties, Textile Research Journal, 76(5), p.360-366 (2006).

Üreyen M.E. and Kadoğlu H., The Prediction of Cotton Ring Yarn Properties from AFIS Fibre Properties by Using Linear Regression Models, Fibres & Textiles in Eastern Europe15(4), p.63-67 (2007).

Bedez T. and Üreyen M.E., Sirospun Yöntemi ile Kısa Stapelli Liflerin Eğrilmesi, Tekstil ve Konfeksiyon17(1), s.31-35 (2007).

Üreyen M.E. and Kadoğlu H, Interactions Between AFIS Fibre Properties and Ring Cotton Yarn Properties, Tekstil ve Konfeksiyon, 18(1), p.8-14 (2008).    

Üreyen M.E. and Gürkan P., Comparison of Artificial Neural Network and Linear Regression Models for Prediction of Ring Spun Yarn Properties: I. Prediction of Yarn Tensile Properties, Fibers and Polymers9(1), p.87-91 (2008).

Üreyen M.E. and Gürkan P., Comparison of Artificial Neural Network and Linear Regression Models for Prediction of Ring Spun Yarn Properties: II. Prediction of Yarn Hairiness and Unevenness, Fibers and Polymers9(1), p.92-96 (2008).

Küppers S., Üreyen M.E., Heitmann U. and Planck H., New Measurement Method of Snarling Behaviour, Melliand International, 4, p. 130-131 (2009).

Üreyen M.E., Gürkan P., Namlıgöz E.S., Mecit D. and Doğan A., Comparison of Antibacterial and Physical Properties of Knitted Cotton Fabrics Treated with Antibacterial Finishes, AATCC Review10(1), p.49-55 (2010).

Üreyen M.E., Gök Ö., Ateş M., Günkaya G., and Süzer Ş., Evaluation of Silver Content and Antibacterial Activities of Silver Loaded Fiber/Cotton Blended Textile Fabrics, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi20(2), p.137-144 (2010).

Üreyen M.E., Gürkan P., Mecit D., Predicting Properties of Single Jersey Fabrics Using Regression and Artificial Neural Network Models, Fibers and Polymers, 13(1), p.87-95, (2012).

Üreyen M.E., Dogan A. and Koparal A.S., Antibacterial functionalization of cotton and polyester fabrics with a finishing agent based on silver-doped calcium phosphate powders, Textile Research Journal, 82(17), p.1731-1742 (2012).

Ertürk N., "The Concept of Fashion, the Theories of Fashion and Studies on Current Trends in Fashion (Moda Kavramı, Moda Kuramları ve Güncel Moda Eğilimi Çalışmaları)”Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi ART-E MAYIS 2011-07

ERTÜRK Nilay, ÖZGÜL DURSUN Duygu.,  "Use of Elements Used in Basic Design Education in Clothing Design", International Conference for Academic Disciplines,Prague, Czech Republic. International Journal Of Arts And Sciences, ISSN: 1944-6934, 2011, Volume 04, Number 08. www.internationaljournal.org 21-24/06/2011

Ertürk N., Özüdoğru Ş.,  " A Fashion Trend for a Silhouette: Balenciaga Case ( Siluete Yönelik Bir Moda Eğilimi Analizi: Balenciaga Örneği)"NWSA-E-Journal Of New World Sciences Academy,Volume 6, No:3, Article No:2c0036 July 2011.

VAROL Esra., ÇİVİTÇİ Şule., "Apperal Designs Aimed At Facilitating The Dressing Skills Of Preschool Children (Okulöncesi Çocukların Giyinme Becerilerini Kolaylaştırmaya Yönelik Giysi Tasarımları)", NWSA-E-Journal Of New World Sciences Academy,Volume 05-01, 1-16, 01 January 2010.

Özüdoğru, Ş., "Modern Sanat Akımları ve Moda", İDİL Uluslararası Sanat ve Dil Dergisi, Cilt 2, Sayı 6, 211-238, 01/2013

Canay Ayla., Kadir Sevim., "Anadoluda Üretilen Kilim Motiflerinden Bukağı Motifi Ve Bu Motifden Çıkan Seramik Çalışmalar", İdil Sanat ve Dil Dergisi, 2013, 08/01/2013.

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

Kadoğlu H. ve Üreyen M. E., ITMA 99'da Pamuk İplik Makineleri, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, 3, s.193-204 (1999).

Üreyen M. E. ve Kadoğlu H., Tarak Makinesinin Üretim Miktarındaki Değişmenin Ring ve Open-End İplik Kalitelerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Tekstil & Teknik Dergisi, 5, s.150-157 (2001).

Üreyen M. E. ve Çelik P., Ring İplik Makinesinde Apron ve Manşon Sertliklerinin İplik Tüylülüğüne Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, 15(2), s.91-99 (2005).

Üreyen M. E., Pamuk Ring İpliklerinde İplik Canlılığı İle Lif Özellikleri ve Diğer Bazı İplik Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, 15(1), s.12-18 (2005).

Üreyen M.E. ve Kadoğlu H., Ring Pamuk İplikleri ile HVI Lif Özellikleri Arasındaki İnteraksiyonlar, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi 16(3), s.180-184 (2006).

Üreyen M.E., Çavdar A., Koparal A.S. ve Doğan A., Yeni Geliştirilen Gümüş Katkılı Antimikrobiyal Tekstil Kimyasalı ve Bu Kimyasal ile İşlem Görmüş Kumaşların Antibakteriyel Performansları, Tekstil ve Mühendis Dergisi, 15(69), s. 25-31 (2009).

Özüdoğru, Ş. "Feminist Sanata İki Farklı Yaklaşım: Gerilla Kızlar ve Cindy Sherman", Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Sayı 6,111-133 Ankara,, 15/12/2010.

Özüdoğru Ş, "Vogue Dergisi Kapaklarında Sosyal, Teknolojik ve Sanatsal Dönüşüm: İllüstrasyon Dönemi", Akdeniz-Sanat, Sayı: 4, 55-65, Antalya, 2009., 10/11/2009.

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDINGS) BASILAN BİLDİRİLER

Kadoğlu H., Çelik P. and Üreyen M. E., 2002, Compact Spinning and Some Practical Considerations, XII. Textile and  Leather Romanian Conference, October 17-19, Romania, p.9-22.

Kadoğlu H., Üreyen M. E., Çelik P. and Yıldırım D., 2004, Influence of Spinning Process Parameters and Cotton Fiber Characteristics on Hairiness of Ring Spun Yarns,  World Textile Conference 4th AUTEX Conference, Roubaix-France, June 22-24, p.1-6.

Kadoğlu H., Üreyen M. E., Çelik P., Yıldırım D., 2004, The Relationship Between Cotton Yarn Hairiness and Fibre Length, ITMF International Committee on Cotton Testing Methods, Bremen, 2004.

Kadoğlu H., Çelik P., Üreyen M. E., 2004, A New Approach to Solution of Yarn Hairiness: Compact Spun Yarn, First Int. Conference of Applied Research in Textile (CIRAT 1), December 3-5, Monastir-Tunusia, p.130-133.

Üreyen M.E. and Kadoğlu H., 2006, Interactions Between AFIS Fibre Properties and Yarn Properties: Predicting Yarn Properties by Using Regression Models, 13th International Conference Strutex, November 27-30, Liberec, Czech Republic, p.53-58.

Üreyen M.E. and Gürkan P., 2007, Predicting Yarn Properties of Ring Cotton Yarns from HVI Properties by Using Artificial Neural Network, 14th International Conference Strutex, November 26-28, Liberec, Czech Republic.

Mecit D., Üreyen M.E., Gürkan P. and Namlıgöz S., 2009, Investigating the Effect of Antibacterial Finishes on the Physical Properties of Knitted Fabrics, AUTEX 2009 World Textile Conference, İzmir, Turkey,  p.159-160.

Duran D., Kadoğlu H., Dimitrovski K., Nikolic M., Çelik P., Demsar A., Zupin Z., Tavcer P., Üreyen M. E. and Üte T., 2009, Electromagnetic Shielding Effectiveness of Woven Fabrics Produced with Conductive Core Yarns, AUTEX 2009 World Textile Conference, İzmir, Turkey, p. 225-226.

Üreyen M.E. and Heitmann U., 2009, Dynamic Cotton Fibre Length Measuring Method Based on Image Processing, AUTEX 2009 World Textile Conference, İzmir, Turkey, May 26-28, p.255-256.

Üreyen M.E., Koparal A.S. and Dogan A., 2010, Investigating the Effect of Silver Doped Bio-Antibacterial Finishing on the Properties of Knitted Fabrics, The Fiber Society Spring 2010-International Conference on Fibrous Materials, May 12–14, Bursa, Turkey.

Özüdoğru Ş. and Üreyen M.E., 2012, Interaction between Fashion Trends and Intelligent Textiles, Fashion Tales 2012, June 7-9, Milano/Italy.

Yıldız U.Y., Aslan Ç., Üreyen M.E., Koparal A.S. and Doğan A., 2012, Properties of Textile Fabrics Treated with Antibacterial and Repellent Finishes, AUTEX 2012, June 13-15, Zadar, Croatia, 2012.

Üreyen M.E. and Kadoğlu H., 2005, , Functional Estimation of Cotton Ring Yarn Properties from HVI Fiber Properties, World Textile Conference 5th AUTEX Conference, June 27-29, Portoroz, Slovenia.

Marmaralı A., Kadoğlu H., Celik P., Oglakcioglu N., Bedez T. and Üreyen M.E., 2007, The Thermal Comfort Properties of Angora Rabbit – Cotton Fibre Blended Knitted Fabrics, World Textile Conference 7th AUTEX Conference, June 26-28, Finland.

Üreyen M.E., Ates M., Büyüktiryaki S., Günkaya G. and Süzer Ş., 2007, Studies on the Determination of Silver Content of Antibacterial Textile Fabrics Containing Silver, 14th International Conference Strutex, November 26-28, Liberec, Czech Republic.

Üreyen M.E., Gök Ö., Günkaya G., Ateş M. and Süzer Ş., 2009, Analyzing the Silver Content of Seacell Active/Cotton Blended Antibacterial Textile Fabrics, 13th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis (ECASIA’09), October 18-23, Antalya, Turkey, p.223.

Gürkan Ünal, P. Üreyen M.E. and Mecit Armakan D., 2010, Predicting Bursting Strength of Plain Knitted Fabrics Using ANN, 2nd International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART 2010), January 22-24, Valencia, Spain.

Üreyen M.E., Koparal A.S., Dogan A. and Pekşen C., Comparison of Flame Retardant Effect of Zinc Borate and Phosphor Based Additives in Poly(Butylene Terephthalate), 4th International Technical Textiles Congress, May 16-18 2010, Istanbul, Turkey.

Üreyen, M.E., Yıldız, Ü.Y., Koparal, A.S., Doğan, A., 2011, Imparting Multifunctional Properties to PES/Cotton Woven Fabrics by Fluorocarbon and Silver Based Finishing Agents, The Fiber Society Fall 2011-International Symposium on New Frontiers in Fiber Materials Science, October 11−13, Charleston, South Carolina, USA.

Aslan, Ç., Üreyen, M.E., Yıldız, Ü.Y., Koparal, A.S., Doğan, A., 2011, Investigating the effect of stabilizing agent on the properties of silver doped antibacterial finishing chemical, International Congress of Innovative Textiles, Silivri-İstanbul, October 20-22, p.105-108.

Kaynak, E., Üreyen, M.E., Koparal, A.S., Doğan, A., 2011, Investigation of synergistic effect of ZnB and APP for flame retardant textile finishing chemical, 7. Türkiye Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı (NANOTR 7), İstanbul, June 27-July 1.

Üreyen, M.E., Aslan, Ç., Gurbuz, M., Koparal, A.S., Dogan, A., Mert E., Kaynak, E., 2011, Effect of finishing methods on antibacterial efficiency and comfort properties of cotton fabrics, The 11th Asian Textile Conference, Daegu-Korea, November 1-4.

Kaynak, E., Üreyen, M.E., Koparal, A.S., Çelebi, H., Doğan, A., 2011, Use of zinc borate with di-melamine pyrophosphate as flame retardant for polypropylene textiles, 17th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials, İstanbul, September 11-17.

Yıldız Ü.Y., Üreyen M.E., Aslan Ç., Koparal A.S. and Doğan A., 2012, Developing Multifunctional Fabrics for Nurses’ Clothing, EGE MEDITEX, May 17-18, İzmir/Turkey.

ERTÜRK Nilay., ÖZGÜL DURSUN Duygu., "Use of Elements Used in Basic Design Education in Clothing Design", International Conference for Academic Disciplines,Prague, Czech Republic. International Journal Of Arts And Sciences, ISSN: 1944-6934, 2011, Volume 04, Number 08. www.internationaljournal.org 21-24/06/2011

DURSUN ÖZGÜL Duygu., ERTÜRK Nilay., VAROL Esra., "Türk Süsleme Sanatlarında Yer Alan Çintemani Motifinin Günümüz Tasarımlarına Uyarlanması" V. International Turkish Culture and Arts Congress, Madrid-İspanya, 09-13 Mayıs 2011

VAROL Esra., ERTÜRK Nilay., CEYLAN Özgür., DURSUN ÖZGÜL Duygu., "16. ve 17. Yüzyıl Osmanlı Dönemi Sultan Kaftanlarının Tasarım Öge ve İlkeleri Açısından İncelenmesi" V. International Turkish Culture and Arts Congress, Madrid-İspanya, 09-13 Mayıs 2011.

ERTÜRK Nilay., ÖZGÜL DURSUN Duygu,.VAROL Esra., "Türk Süsleme Sanatlarında Hatai Motifinin Yeri ve Örnek Yüzey Tasarımları" V. International Turkish Culture and Arts Congress, Madrid-İspanya, 09-13 Mayıs 2011

ERTÜRK Nilay.," Fashion Design And Its Educational Processes In Turkey", International Conference On The Arts In Society Venice, Italy, 28-31/07/2009

ERTURK Nilay. “Osmanlı İmparatorluğunda Üretilen Rus Başpiskopos Giysisinin Renk, Biçim ve Desen Özellikleri” CIEPO – 18 International Commıttee Of Pre-Ottoman and Otoman Studies.18 Th Symposium, Zagreb, 25 – 30/8/2008

ERTURK Nilay. “Historical Aspects of Woman, Social Status and Fashion In Turkey” MMWW08, 10th International Interdisciplinary Congress on Women, Madrid-Spain, 3-9/07/2008

ERTÜRK Nilay., TOYGU M. Can.,“Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Moda Tasarımı Eğitiminde Kullanımı” 8th. International Educational Technology Conference (IETC-2008) Eskişehir – Turkey, 6-9/5/2008

ERTÜRK Nilay., "An Artistic View on the Effects of Aesthetic Perspective on Clothing" Art,Design,Art Education Conference, Kaunas-Lithuania,10-11/05/2007

ERTÜRK Nilay.,  "Importance and Necessity of Fashion Design Training in Turkey" Innovations In Fashion Design Conference, Kaunas-Lithuania, 26-28/03/2008

AĞAÇ Saliha., VAROL Esra., "The Dressing Preference of the Women During the Menstruation Period", MMWW08, 10th International Interdisciplinary Congress on Women, Madrid-Spain, 3-9 July 2008.

CEYLAN Özgür., AĞAÇ Saliha., TEKİN A.Seçil., VAROL Esra., "The Influence of Individual Differences on Perspectives Related to Fashion", MMWW08, 10th International Interdisciplinary Congress on Women, Madrid-Spain, 3-9 July 2008.

AĞAÇ Saliha., VAROL Esra,."16-17. Yüzyıl Osmanlı Dönemi Saray Kadın Giysilerinin ve Giysi Kumaşlarının Tasarım Öge ve İlkeleri Açısından İncelenmesi", CIEPO-18 International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies: 18th Symposium, Zagreb-Croatia, 25-30 August 2008.

ÇİVİTÇİ Şule., BOĞDAY SAYGILI Başak., VAROL Esra.,"Female Adolescents’ Underwear Purchase Behaviors", Intelligent Textiles and Mass Customisation International Conference, Casablanca-Morocco,15-17 November 2007.

Canay Tek A., "Design With Traditional Influence in Contemporary Turkish Ceramic Art" WCCA 2010 World Congress on Communication and arts, 2010 Portugal., 18/04/2010

Canay A., "A new Concept In Fashion Design Education:"Cerativity" The WEASC Education Culture Congress New Delhi, 2010, 12/01/2011

Canay A., "Antik Çağda Mimari Terrakottalar", I. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, Eskişehir,, 15/08/2001

Özüdoğru, Ş., "Ottoman Costume in Modern Turkish Fashion Design Context", 1th International Non-Western Fashion Conference, Centre Jacques Berque, Rabat, Fas, 20-21/10/2012.

Özüdoğru, Ş., "Belçika Modasının Yükselişinde Sanatsallaştırma Kavramının Rolü", I. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 8-10/10/2012.

Özüdoğru Ş., "Uluslararası Çağdaş Sanat Etkinliklerinin Kentin Dönüşümüne Katkıları: Uluslararası Fabrikartgrup Çağdaş Sanatlar Festivali Örneği", I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nevşehir Üniversitesi, Nevşehir, 16-19/11/2011, Cilt 7, 327-351.

Özüdoğru Şakir, "A Happening of Guerilla Artist: Queer Identity and Blind Cat Principle", 5th International Conference On The Arts In Society, University of Sydney, Sydney College of the Arts, Sydney, Australia, 22-25/07/2010.

Özüdoğru Şakir, "Art Nouveau ve Kadının Tekrar İç Uzama Kapatılması", Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, İzmir, 13-16/10/2009.

Özüdoğru Şakir, "Fashion and Art: From the Industrial Revolution to Today's Interactions between Fashion and Art", 4th International Conference On The Arts In Society

Tekin Akbulut, A.S., "Perceptions of Turkish fashion design students and graduates regarding pressure during their creation" 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Brusells, Belgium, 25-28/10/2012, 10/2012, Venice, Italy 28-31/07/2009.

Tekin Akbulut, A.S., "Perceptions of Fashion Design Students on Professional Ethics in a Turkish State University" Fashion Tales 2012 Conference, 7-9/06/2012 Milano- İtalya, 06/2012

Tekin Akbulut, A.S., "Perceptions of Fashion Design Graduates Regarding the Usefulness of their Undergraduate Courses" 17th International Conference on Learning, Hong Kong, 6-9/07/2010, 07/2010

Tekin Akbulut, A.S., "The Place of Cheesecloth Headscarves and Needle Lace to Depict Imaginations in the Turkish Culture" 4th International Conferance on Arts in Society, Venice- Italy, 28-31/07/2009, 07/2009

Tekin A.S. "The role conflict experienced by Turkish women: A fashion design perspective" MMWW08, 10th International Interdisciplinary Congress on Women, Madrid-Spain, 3-9/07/2008, 07/2008

Tekin, A.S., ve Akbulut, Y. “Moda Tasarımı Bölümü Öğrencilerinin Okullarının Bilgi Ve İletişim Teknolojilerini (BİT) Bütünleştirme Düzeyine Yönelik Görüşleri" 8th International Educational Technology Conference (IETC-2008) Eskişehir- Türkiye, 06-09/05/2008, 05/2008

Tekin A.S., "Psychological Effects Of Colors Used In Clothes", Innovations in Fashion Design Conference, Kaunas- Lithuania , 26-28/03/2008, 03/2008

Erdoğan, İrem., "Place and Usage Areas of Clog Footwear in the Ottoman Period"4th International Conference on Arts in Society,Venice-Italy,28-31/07/2009.

Erdoğan, İrem .,"The Reflection Of The Past Fashion To Today", Innovations in Fashion Design Conference, Kaunas- Lithuania, 26/03/2008.

Erdoğan, İrem., "Effects Of Migration From Country To Town On Woman Fashion" MMWW08, 10th International Interdisciplinary Congress on Women, Madrid-Spain, 03/07/2008.

 

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

Kadoğlu H., Palamutçu S., Üreyen M. E. ve Çelik P., 2003, Pamuk Eğirme Teknolojisindeki Yenilikler ve Geleceğe Yönelik Düşünceler, Pamukta Eğitim Semineri, EBİLTEM, 14-17 Ekim, İzmir, s.283-294.

Üreyen M.E., Çavdar A., Gencer A., Koparal S. ve Doğan A., 2008, Yeni Geliştirilmiş Nano Gümüş Katkılı Biyo Uyumlu Antibakteriyel Apre Kimyasalı: Sentezi, Özellikleri ve Performansının İncelenmesi , IV. Ulusal Tekstil Boya ve Kimyasalları Kongresi, TÜBİTAK BUTAL, 30-31 Ekim, Denizli, s.22-23.

Üreyen M.E., Çavdar A., Koparal A.S. and Dogan A., 2009, Antibacterial Efficacy and Laundering Durability of Textile Fabrics Treated by Silver Doped Nano Scaled Bio-Antimicrobial Finishing Agent, 5. Nanobilim ve Nanoteknoloji (NanoTR 5) Konferansı, Eskişehir, 8-12 Haziran, s.408.

Cavdar A., Gencer A., Üreyen M.E., Doğan A., Koparal A.S. and Sezen M., 2008, Silver Doped Nano Scaled Bio-Antimicrobial Materials for Textile Industry, 4. Nanobilim ve Nanoteknoloji (NanoTR IV) Konferansı, İTÜ, 9-13 Haziran, İstanbul.

AYDIN Semiha., GÜRCÜM Banu., VAROL Esra., "Avrupa'da Sahne Sanatları Kostüm Tasarımı Eğitimi", Gösteri Sanatlarında Mesleki Eğitim Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir,14-15 Ocak 2010.

AĞAÇ Saliha., VAROL Esra., GÜLCÜ YILDIZ Şerife., "Konfeksiyon İşletmelerinde Stok Kontrolü ve Uygulama Durumları", II. Tekstil Teknolojileri ve Tekstil Makineleri Kongresi, Gaziantep,19-20 Ekim 2007.

Özüdoğru Şakir, "Moda Fotoğraflarında Beden Dili Kullanımı ve Örnek Bir Çözümleme", Uluslararası Katılımlı Güzel Sanatlar ve Tasarım Sempozyumu, Eskişehir, 18-24/10/2009.

Tekin Akbulut, A.S., “Türkiye’de Etik Moda Üzerine Bir Araştırma” Uluslararası Antalya Moda ve Tekstil Tasarım Bienali, 08–10/10/2012 Antalya, 10/2012.

Tekin Akbulut, A.S., "Gösteri Sanatlarında Saç Tasarımı ve Peruka Kullanımı: Tasarım ve Uygulama Süreci", Gösteri Sanatlarında Mesleki Eğitim Sempozyumu, İzmir 14-15/01/2010, 01/2010.

Tekin Akbulut, A.S., "Unutulan Değerlerimiz: Yazmacılık" İMECE 2009 Uluslararası Katılımlı Güzel Sanatlar ve Tasarım Sempozyumu, Eskişehir 18-24/10/2009, 10/2009.

 

DİĞER YAYINLAR

Üreyen M.E. ve Atılgan T, Yönetici Geliştirme Sistemleri, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, 3, s.162-167 (1998).

Üreyen M. E., Öktem T. and Seventekin N., Tıbbi Uygulamalarda Kullanılan Tekstil Materyalleri, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, 6, s.213-221 (2000).

Üreyen M. E., Ameliyat İpliklerinin Sınıflandırılması ve Temel Özellikleri, Tekstil&Teknik Dergisi, 8, s.131-138 (2001).

Üreyen M. E., Open End Rotor İplik Eğirme Makinesi İle Özlü İplik Üretimi, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, 14(2), s.93-98 (2004).

Üreyen M.E., Tekstil e-mail Grupları, Tekstil ve Mühendis Dergisi, S:57 (2005).

Üreyen M.E., Nanotenoloji ve Tekstil Uygulamaları. Bölüm 1: Nanoteknolojinin Tanımı Kapsamı ve Önemi, GEMSAN Teknik Bülten, (48), s.2-7 (2006).

Üreyen M.E., Nanoteknoloji ve Türk Tekstil ve Hazır Giyim Sektörleri, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi (469), s.40-41 (2006).

Üreyen M.E., Nanoteknoloji ve Tekstil Uygulamaları. Bölüm 2:Nanoteknolojinin Tekstil Sektörü Açısından Önemi ve Uygulamaları, GEMSAN Teknik Bülten, (49), s.2-9 (2006).