Endüstriyel Tasarım Bölümü - İstihdam Olanakları

İstihdam Olanakları

Bu bölümden mezun olanlar, ENDÜSTRİYEL TASARIMCI unvanı alır ve serbest tasarımcı olarak çalışabildikleri gibi resmî ve özel kurumların Ar-Ge ve tasarım bölümleri ile tasarım stüdyoları gibi endüstriyel üretimin tasarım sürecine yönelik birçok alanda çalışabilir.