Mimarlık Bölümü - Öğretim Elemanları

Daimî Öğretim Elemanları e-Posta Telefon
Prof. Dr. Alper ÇABUK acabuk@anadolu.edu.tr 2828-2829
Prof. Dr. Leyla Yekdane TOKMAN lytokman@anadolu.edu.tr 6664
Prof. Dr. Nuray ÖZASLAN nozaslan@anadolu.edu.tr 6650
Prof. Dr. Ruşen YAMAÇLI ryamacli@anadolu.edu.tr 6665
Doç. Dr. Aslı ÖZÇEVİK BİLEN aozcevik@anadolu.edu.tr 6663
Doç. Dr. Berna ÜSTÜN bustun@anadolu.edu.tr 6671
Doç. Dr. Emrah GÖKALTUN egokaltun@anadolu.edu.tr 6662
Doç. Dr. Figen KIVILCIM ÇORAKBAŞ fkivilcim@anadolu.edu.tr 6339
Doç. Dr. Güler KOCA gkoca@anadolu.edu.tr 6653
Doç. Dr. Hicran Hanım HALAÇ hhhalac@anadolu.edu.tr 2837-2847
Doç. Dr. Osman TUTAL otutal@anadolu.edu.tr 6670
Yrd. Doç. Dr. Ali ULU alulu@anadolu.edu.tr 6660
Yrd. Doç. Dr. Betül Gelengül EKİMCİ bgekimci@anadolu.edu.tr 6672
Yrd. Doç. Dr. Elif TATAR elifguclu@anadolu.edu.tr 6675
Yrd. Doç. Dr. Hatice Günseli DEMİRKOL hgdemirkol@anadolu.edu.tr 6667
Yrd. Doç. Dr. Mehmet İNCEOĞLU mehmeti@anadolu.edu.tr 6668
Yrd. Doç. Dr. Özlem KANDEMİR ozlemkandemir@anadolu.edu.tr 6658
Yrd. Doç. Dr. Rana KARASÖZEN rkarasozen@anadolu.edu.tr 6656
Öğr. Gör. Birol AKÇORAL bakcoral@anadolu.edu.tr 6657
Öğr. Gör. Feray ERGİNCAN fergincan@anadolu.edu.tr 6655
Arş. Gör. Ayşe Deniz YEŞİLTEPE adbulut@anadolu.edu.tr 6338
  Arş. Gör. Ayşe Müge ÖZ DÖŞER aysemugeoz@anadolu.edu.tr
Arş. Gör. Fatma KOLSAL fatmakolsal@anadolu.edu.tr 6338
Arş. Gör. Feran Özge GÜVEN ULUSOY fogulusoy@anadolu.edu.tr 6337
Arş. Gör. Gamze ŞENSOY gamzesensoy@anadolu.edu.tr 6337
Arş. Gör. Gülşen AKIN GÜLER gaguler@anadolu.edu.tr 6661
Arş. Gör. İnci GÜLDOĞAN iguler@anadolu.edu.tr 6661-7174
Arş. Gör. Mazlum KALAK mazlumkalak@anadolu.edu.tr 6336
Arş. Gör. Pınar DEMİREL ETLİ pdetli@anadolu.edu.tr 6675
Arş. Gör. Sevgin Aysu ORYAŞIN sevginaysuoryasin@anadolu.edu.tr 6675