Moda Tasarımı Bölümü - İstihdam Olanakları

İstihdam Olanakları
 
Bu bölümden mezun olanlar, MODA TASARIMCISI unvanı alır. Mezun öğrenciler, serbest tasarımcı olarak çalışabildikleri gibi moda ve hazır giyim sektöründe, tasarım stüdyolarında, sahne sanatları ile ilgili resmî ve özel kurumlarda, sinema ve televizyon kurumları ile daha pek çok alanda tasarımcı olarak çalışabilir.