Ocak 2013

Üniversite sanayi işbirliğinde Anadolu Üniversitesi bir adım daha atarak , Arçelik A.Ş. ile protokol imzaladı.  Sözkonusu protokol  uyarınca, Üniversite sanayi işbirliğinin sağlanması,  Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri arasında ilgili sanayi sektöründe çalışacak üstün nitelikli genç endüstri ürünleri tasarımcısı  adayı kaynaklarının  değerlendirilmesi, üniversite  tarafından ortaya konulması beklenilen proje kazanımlarının  taraflar arası karşılıklı yarara dönüştürülmesi  için ortam oluşturulması  amaçlanmaktadır.  İşbirliği kapsamında ARÇELİK firmasının tasarım ve imalat konularını içeren küçük ev aletleri ürünleri tasarımı, eğitim ve öğretimin amaçları üzerinden yürütülecek,  eğitim ve öğretim aracı olarak ele alınacak olan bu proje konuları,  yarıyıl içinde proje grup yürütücüleri ve belirli aralıklarla Arçelik A.Ş: yetkilileri tarafından etüd edilecek  ve seçilecek projelerin ilgili prototiplerinin hazırlanması,  Arçelik A.Ş. desteği ile sağlanacaktır.

Rektörümüz Prof. Dr. Davut Aydın ile Arçelik A.Ş: Endüstriyel  Tasarım Yöneticisi  Serdal Korkut Avcı’nın  4. Ocak 2013 tarihinde imzaladığı protokol   törenine , üniversitemizden  Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı  Prof. Dr. Sevin Aksoylu,  Yrd.Doç.Dr. Füsun Curaoğlu, Arş. Gör. Gizem Hediye Eren,  Mühendis  İsmail Hakkı Dut ve Arçelik yetkilileri katıldı.