“Alan Gezileri, Faydalı Birer Araç”

Mimarlık Bölümü ders kapsamında düzenlediği teknik gezide, Kızılinler Köyü, Gökçekısık Köyü, Yeni Sofça Köyü ve Harası, Porsuk Barajı ve çevresini ziyaret etti.

Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü, 10 Mart 2017 tarihinde Porsuk Barajı’na teknik bir gezi düzenledi. MIM330 Mimari Proje I ve Mimari Proje II:  Doğayı Anlamak - Vernaküler Mimari dersi kapsamında gerçekleştirilen geziye; Yrd. Doç. Dr. Mehmet İNCEOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Betül G. EKİMCİ, Arş. Gör. Sertan BAKAR ile 12 öğrenci katıldı. Proje konusu At Çiftliği-Hippoterapi Merkezi, Yaşlılar Evi, Doğal Yaşam Kültür Evi, Kalıcı Kamp Yerleşimi, Film Platosu olarak belirlenen gezide; Kızılinler Köyü, Gökçekısık Köyü, Yeni Sofça Köyü ve Harası, Porsuk Barajı ve çevresi ziyaret edildi.

Yrd. Doç. Dr. EKİMCİ; teknik gezi ile öğrencilerin doğa ve insan etkileşimini deneyimlemeleri, kentlerdeki mekânlar dışında kırsal mekân oluşumlarını anlamaları ve bu yapılı çevrenin değerlendirilmesi yoluyla yapı çözüm ve tasarımları üzerinde vizyon geliştirmeleri amaçlandığını söyledi. Dersin amacıyla ilgili olarak EKİMCİ “Dersin temel amacı; öğrencilere mimari tasarım problemini bütüncül ve sistematik olarak ele alıp mekân kavramını değerlendirerek çözüm üretme, yapılaşmış çevreyi kavramsal ve teknik açıdan okuma, mimari tasarım probleminde ‘ölçek, alan, yer, malzeme, senaryo, program, kimlik, işlev ve yapısal kurgu’ kavram ve verilerini kullanabilme, alanla ilgili araştırmaların nasıl yürütülmesi gerektiği konusunda bilgi, beceri ve deneyim kazandırılmasıdır. Bu kapsamda derste yürütülen araştırma çalışmaları için alan gezileri de faydalı birer araç olabilmekte ve teknik gezi ile araştırma konusu bütünleştirilebilmektedir.” dedi. Öğrencilerden dönem ödevi olarak çalışma arazisi coğrafi verilerine yönelik analiz çalışması paftaları hazırlamaları istendiğini belirten Betül G. EKİMCİ, hedeflenen öğrenim çıktıları hakkında şöyle konuştu: “Çalışmanın devamı kapsamında her öğrenciden çalışma alanları üzerinde yatay ve dikey arazi kesiti alarak sınıf içi eskiz çalışması ile zihinsel haritalama metodu paralelinde coğrafi verileri kesit üzerinde işlemeleri istenecektir. Çalışmanın üç adımda bitirilmesi hedeflenmektedir. İkinci aşamada her öğrenci tarafından belirlenen kendi tasarımına yönelik konsept kavramlarını mevcut durumla birleştiren kolaj çalışması yürütülecek ve ilk değerlendirmelerin ardından poster sunumu hâline getirilecektir.”

Yrd. Doç. Dr. Betül G. EKİMCİ, gezinin öğrencilere katkısı hakkında da şu bilgileri paylaştı: “Çok çeşitli bilim dalları ile ilişki kurarak bilgi alan ve onlara bilgi veren mimarlık eğitiminde meslek adayı öğrencilerden yerinde gözlem, farklı ortam ve olgulardan kaynaklanan karmaşık sorunları, mimarlık disiplinine özgü ilke ve yöntemlere uygun olarak araştırmaları, özellikle yukarıda açıklanan ders ve proje konusu kapsamında insan ve onun yaşama alanı olan doğal ortamı esas alarak mimari çözümler üretmeleri istenmiştir. Öğrenciler Kızılinler, Gökçekısık ve Yenisofça Köyleri’nde doğal ve arkeolojik sit alanlarında geçmişten günümüze gelişen insan yerleşim katmanlarını, başka bir deyişle zamanın farklı evrelerini bir arada gözlemlemişlerdir. Yenisofça Köyü’nde bugün terk edilmiş olan hara ve onun çevresinde gelişen kalıcı yerleşim, hara çalışanları için lojmanlar, okul ve diğer tesisler proje çalışma konularına örnekler sunan mevcut verilerdir. Yenisofça Köyü Harası’nda ‘Savaşçı’ dizi çekim ekibi ile aynı anda bulunmamız proje konusu olarak ‘film platosu’ çalışan öğrencilerimize rejisör, teknik personel ve oyunculara proje konusu ile ilgili olarak merak ettikleri soruları sorma şansı vermiştir. İnsanla doğal ortamın karşılıklı etkileşimleriyle birlikte dağılış, karşılaştırma ve nedensellik ilkelerini uygulamalı olarak araştıran öğrenciler sentez sonuçlarını analiz paftaları ile birlikte sunmuşlardır.”

Katılımcı öğrenciler açısından oldukça yararlı bir etkinlik olduğu düşündüğünü dile getiren Yrd. Doç. Dr. EKİMCİ; öğrencilerin teknik gezi sırasında deneyimledikleri mimari ve çevresel dokunun simgesel, anlamsal ve işlevsel değerlerinin yeterince kavrandığını ve bu gelişimin tasarım süreçlerine de yansıyan olumlu etkisini görmek başarı ölçütü olarak önemli olduğunu vurguladı.   

 

Haber ile ilgili Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Facebook sayfasındaki gönderi için tıklayınız:

Haber ile ilgili Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Twitter sayfasındaki tweet için tıklayınız: